Funkční a Design specifikace

InterBase 6.0 Funkční a Design specifikace

Funkční specifikace

Budoucí verze InterBase?

Tato sekce obsahuje informace o návrzích pro InterBase V7.0 - před prosincem 1999.