Školení u zákazníka

IBPhoenix nabízí školení dle vašich požadavků ve všech oblastech spojených s nasazením Firebirdu nebo InterBase, návrhu a optimalizace databází nebo zpracování dat, návrhu nebo implementace aplikací apod. pro 3 až 12 studentů.

Cena zahrnuje výukové materiály, ale nikoliv opodstatněné cestovní a ubytovací náklady.

Cena se pohybuje v rozsahu 8000 až 20000 CZK za den dle náplně (určené vámi) a počtu studentů.